گام حرکتی یا measure move

 

نکاتی چند درباب مبحث measure move یا همان گام های حرکتی:

 

قدمت این بحث بسیار طولانیست از آنجا که در کتاب های تحلیل تکنیکال کلاسیک دهه های قبل نیز اینگونه تحلیل و به خصوص تارگت گذاری می‌کرده اند.


برای مثال همه ی ما تارگت دبل تاپ و یا سر و شانه را می‌شناسیم این نوع ابتدایی گام حرکتی ست. 

 

آنچه برای ما در تحلیل اهمیت دارد انتظارات حرکتی ست؛ 


ما پیش بینی نمی‌کنیم پس با واکنش یا عدم واکنش به نواحی رسم شده خوشحال و یا ناراحت نمی‌شویم. 

آنچه در تحلیل

شخصی از آن استفاده میکنم تکنیک بسیار ساده ایست که آنرا از  البروکس آموختم. ایشان این بحث را در دوره ی trading course خود که مربوط به سال 2018 است، شرح می‌دهد. 

 

البته بنده سعی کرده ام  آن مباحث نیکو را شخصی سازی کنم و مطابق با سیستم تحلیلی خود کارآمد و بهینه سازم. 

 

در این تکنیک واحد های قیمتی (scale) تعیین میکنیم و سپس آنها را بسط می‌دهیم و کپی میکنیم در جهات مختلف  :
پولبک ها 
سویینگ ها 
لگ ها 

همه ی این اجزا تایم فریم دارند و اینجا می‌توان از انتظار زمانی نیز سخن به میان آورد. 

 

این واحد های قیمتی :

برای ما گام حرکتی و انتظار حرکتی ایجاد می‌کنند (البته ال بروکس ساده تر از این نگاه می‌کند و مولتی تایم نیست و  همچینن اجزا حرکتی بازار را بدین شکل شاید در نظر نگیرد. ) 


در این حالت نه تنها از گام حرکتی انتظار قیمتی میگیریم بلکه انتظار زمانی نیز دریافت خواهیم کرد. با این دیدگاه می‌توان دیدگاه ال بروکس را عمیق تر کرد و توسعه داد. 

 

 نام آنرا PRICE MOVEMENT RANGE نهاده ام یا به اختصار PMR 

 

موفق باشید

آترین

در دوره ی
Conceptual Priceaction Method (CPM)
 به تفصیل از آن با شما سخن خواهم گفت

دوستتان دارم آترین.