تاملی در باب مساله کار نکردن بیس ها

 

به اعتقاد من، به کار بردن این اصطلاح، نشان از عدم پذیرش مسؤوليتِ قضاوت خود درباره ی بیس هاست. 

یعنی تریدر نتوانسته است در جنگ بیس ها، قدرت و جایگاه آن بیس را تشخیص دهد و این بهانه را برای تسلی روان خود می‌آورد. 

او مسوولیت را نمی‌پذیرد و آنرا به سبک حواله می‌دهد که فلان بیس کار نکرد. 


سوال من اینست : مگر قرار بوده کار کند؟ 

 

هرگز. هیچگاه قرار نبوده کار کند و این قضاوت نادرست ما درباره ی آن بیس بوده و بهتر است به جای بهانه آوردن ضعف خود در تحلیل را بپذیریم و در جهت یادگیری ریزه کاری های سبک عرضه و تقاضا باشیم. 

در دوره ی "CPM" مفصل بدین مسئله خواهم پرداخت که سه عامل اصلی برای تشخیص قدرت نواحی خواهیم داشت و توان آن در برگرداندن و ریورس قیمت را بررسی خواهیم کرد. 

 

مهمترین چیز برای ما در این سبک بحث بیگ پیکچر و تایم فریم هاست :

یعنی تایم فریم ناحیه ی منشا حرکت، تایم فریم لگ حرکتی و تایم فریم ناحیه ای که قیمت به آن رسیده است. 

 

این 3 عامل هستند که انتظار ما از بازگشت یا شکست و همچنین ستاپ بازگشت یا ادامه ی روند را می‌سازند. (البته این تنها ما را در بازی احتمالات کمی جلو می‌اندازد و هرگز اینگونه نیست که توان پیش بینی آینده ی بازار را به ما بدهد.) 

 

موارد دیگری نیز برای مثال جناب سایدن در چند بند برای تشخیص قدرت بیس مطرح کرده اند(به جز موارد مربوط به بیگ پیکچر و تایم فریم ) که از آنها نیز به عنوان نکات ثانویه کمک خواهیم گرفت.

 

موفق باشید. 
آترین.