عقده ی یونس: Jonah complex‎


معتقدم هیچ کس حتی مارک داگلاس بزرگ با آن دو کتاب بینظیرش، نتوانست آنچنان که باید از اهمیت و ضروری بودن مباحث روانکاوی و روانشناسی، در ترید و سود سازی سخن گوید. 

 

دوستانم، برای سود سازی نیاز دارید همانند یک متخصص روانکاو به خود و نهان ذهن و اندیشه ی خود آشنا باشید. 


فریب های ذهن خود را بشناسید، قضاوت های پنهان آن را بازقضاوت کنید. 

 

یکی از قضاوت های نهان ذهن ما، که شاید برای سود سازی در ترید مهمترین مانع است، عقده ی یونس است.

 

عقده ای در اعماق وجود انسان، عقده ای ناپیدا. 

 

ترس از موفقیت، ترس از رسیدن به آرزوها، ترس از شکوفایی هر آنچه در توان داریم. 

 

چرا؟ شاید می‌ترسیم که به آن جایگاهی که آرزو داریم برسیم و آنجا با آن واقعیت دهشتناک روبه رو شویم. 


بار ها دیده ام در این چند سال که دوستان سود خوبی از مارکت کسب می‌کنند اما به سرعت آنرا به مارکت بازمی‌گردانند، گویی بار سنگینی بر دوش آنهاست که باید از آن رهایی یابند. 

 

این ترس، با شجاعت از میان می‌رود. 
ترس واقعی نیست، واکنش دفاعی ذهن است. 
به استقبال واقعیت بروید چون قهرمانان و ترس از میان می‌رود.


موفق باشید. 
آترین