مقدمه سبک CPM / پیشگفتار / فلسفه پول

 

امروز درباره ی فلسفه ی پول، که مبنای سبک تحلیلی CPM هست با شما سخن خواهم گفت.

 

"پول، سرمایه و ارز" 


برای درک رفتار قیمت باید تعریف این سه واژه را بدانیم. تفاوت آنها چیست؟ 


و به سراغ روانکاوی و جامعه شناسی جامعه ی صنعتی سرمایه داری برویم. 

سرمایه دار کیست؟ 
مال اندوز کیست؟
تفاوت پول با سرمایه چیست؟ 
منش سرمایه دارانه چه خصوصیاتی دارد؟ و ما با شناخت اینها چه عایدمان می‌شود؟ 

 

 با هم از کارل مارکس، گئورگ زیمل و والتر بنیامین، جامعه شناسان آلمانی بزرگ قرن 19 و 20 سخن خواهیم گفت تا بتوانیم ذهنیت سرمایه دارانه ی گردانندگان بازارهای مالی را بشناسیم. 

 

هیچ راه سریعی برای آموختن معامله گری وجود ندارد.
باید بهای آن را بپردازید. 
بهای آن، صبوری است بر کار درست. 
برای برداشت، ابتدا باید بکارید. 
 این قانون طبیعت است. 
سپس از کاشته ی خود مراقبت کنید، به آن رسیدگی کنید و در نهایت صبر کنید تا دسترنج خود را دریافت نمایید.