مقدمه سبک CPM / بخش اول

 آغاز دوره ی CPM 

 Conceptual Priceaction Method

 


فلسفه ی قدرت و اعمال آن بر دیگری در میان انسانها 


اگر علاقه ای به تفکر ندارید و صرفا به دنبال آموزش تکنیکال هستید. این متن را نخوانید. 
ممکنه متن ها طولانی شوند با اینکه سعی میکنم مختصر و مفید باشند. متن را بخوانید علاوه بر درک چارت و نیت پشت آن، به درد زندگیتان هم می‌خورد. 

 

 بخش اول 
 
 زندگی موجودات، صحنه ای دائمی از نبرد برای بقاست. صحنه ای دائمی از اعمال قدرت بر دیگری. 
در این نبرد آنکه قدرت دارد پیروز است.


در حیوانات قدرت به فیزیک جسمانی و توان درگیری و درندگی معطوف است؛ حال آنکه انسان حیوانی متفکر است و از ذهن و افکار در این مسیر بهره می‌برد.

 

 نخستین مبنا برای اعمال قدرت و این جنگ سیاسی در میان انسان ها، آسمان است. آسمان یعنی ماوراء الطبیعه. یعنی خدا. او تعیین می‌کند چه کسی حق دارد، پیامبرانش را می‌فرستد، حلال و حرام تعیین می‌کند؛خوب و بد تعریف می‌کند. بهشت و جهنم قرار می‌دهد. مبنا خداست و هر کس اعتبارش را به میزان نزدیکی با او کسب می‌کند. یعنی کلیسا خود را جانشین مسیح می‌داند و مسیح خلیفه ی خدا روی زمین است پس قدرت به حقی دارد. 

 

قرون وسطی، ظلم اربابان کلیسا و سو استفاده از قدرت باعث شد مردمان نارضایتی سیاسی پیدا کنند و بعد از طاعون فراگیر که مردم از کلیسا خواستند از مسیح بخواهد ایشان را نجات دهد اما بسیاری افراد کشته شدند، شک، وارد عرصه ی ذهنی نخبگان آن زمان شد. هنرمندان پیشتاز بودند و سپس فلاسفه و متفکران شک به مبنا ها را آغاز کردند. 


از دل این شک، ویرانی اندیشه های سنتی و تولد أمر نو (The Modern) حاصل شد. مبنای سنت گسست و گویی عقل و اندیشه ی مدرن که مبنای آن شک است جای خدای کلیسا را گرفت. 

 

پایان بخش اول.