مقدمه سبک CPM /بخش سوم

 

مقدمه ی دوره ی CPM  بخش سوم

Conceptual Priceaction Method

 

 

 معبود جدید

 
اگر علاقه ای به تفکر ندارید و صرفا به دنبال آموزش تکنیکال هستید. این متن را نخوانید. 
ممکن است متن ها طولانی شوند با اینکه سعی میکنم مختصر و مفید باشند. متن را بخوانید علاوه بر درک چارت و نیت پشت آن، به درد زندگیتان هم می‌خورد. 


 بخش سوم
 
می‌خواهید خدایی را از میان ببرید، بندگانش را از پرستش منصرف کنید. خدای بدون بندگان، بقا ندارد. خدای بدون عبادت کنندگان و مؤمنان، از میان می‌رود. 

 

کارل مارکس در کتاب سرمایه و والتر بنیامین در مقاله ی سرمایه داری به مثابه دین، جوانب متافیزیکی(خداگونه ی) پول را یادآور می‌شوند. جوانبی که پول را چون خدایی قرار می‌دهد اما خدایی که اشتباه خدای مسیحیت را تکرار نخواهد کرد، عبودیتی نامحسوس و خصوصیاتی بسیار منعطف برای خود در نظر می‌گیرد(بارها شکل عوض میکند) تا مانند خدای مسیحیت از میان نرود و به پایین کشیده نشود. بسیار نا محسوس همه جا هست. از فرط بودن ناپیداست. پول. 

 

پول را چگونه عبادت می‌کنند؟ 
با پذیرفتن ارزش آن.
با خرید و فروش به واسطه ی آن. 
با مبنا قرار دادن آن.
 هر بار که معامله ای انجام می‌شود، خرید و فروشی شکل می‌گیرد، پول بقا میابد. 

 

پول، برای بقا و حفظ سلطنت، نیاز به چرخش و دست به دست شدن دارد. به قول مارکس، این فاحشه(پول)(از منظر علاقه به دست به دست شدن و چرخیدن) همه کار می‌کند تا شما آنرا در معامله ای، میانجی و مبنا قرار دهید و خدایی او را تصدیق کنید(با انجام معامله و خرید و فروش) . پول تمایل دارد که مورد واسطه ی معامله قرار گیرد و بارها و بارها به اعتبار آن خرید و فروش انجام پذیرد. 

 

در بازار های مالی به خصوص بازار ارز (Forex)، قیمت به سمتی تمایل دارد که آنجا بیشترین مقدار معامله انجام شود. آنجایی که بتوان به بهترین نحو خدایی پول و میانجی بودن برای خرید و فروش توسط پول را تصدیق کرد. قیمت تمایل دارد به جاهایی برود که پول در حد اعلایی مورد پرستش و عبودیت واقع شود. 

 

 به زبان چارت، قیمت خودش را به نحوی حرکت می‌دهد که در مسیرش بیشترین تعداد قرار داد و معامله صورت گیرد. قیمت تمایل دارد مسیری را برای حرکت انتخاب کند که حجم (volume ) در آن مسیر، نسبت به مسیر های دیگر، بیشترین باشد. 


به دنیای، جست و جوی نقدینگی(LIQUIDITY HUNT) در مارکت خوش آمدید. 

 


پایان بخش سوم